Online knjiga

 Ne spuštajte podlaktice na tlo prilikom činjenja sedžde u namazu 

 ČITAJ